Việc tiếp xúc hội họa hay chỉ là nói về mỹ thuật cũng đã phát triển kỹ năng ngôn ngữ của trẻ. Nó tạo điều kiện cho trẻ cơ hội học được các từ vựng về màu sắc, hình khối và hoạt động. Học theo chương trình trẻ sẽ có khả năng dùng từ ngữ. Với mục đích miêu tả hoạt động hay các bài vẽ sáng tạo của chính các em. Hoặc có thể thảo luận về cảm nhận của mình đối với các bức tranh khác nhau.