Tại các buổi học sẽ có các trải nghiệm trong việc đưa ra quyết định. Như việc lựa chọn màu sắc, chủ đề, phong cách thể hiện,… Điều này sẽ mang đến một số lợi ích cho trẻ trong cuộc sống. Từ đó, trẻ sẽ tự tin hơn trong việc đưa ra lựa chọn của bản thân.